Duvinal Zherveza Zhusta

Duvinal Zherveza Zhusta

dob: 07.02.2012
sire: Slavjan Epsilon
dame:Duvinal Ufantal Ulariya
owner: OV Denisova / Moscow region, Staraya Kupavna /
     
  Duvinal Zherveza Zhusta
     
 
Pedigree Puppies