Duvinal Yugo Yuks

Duvinal Yugo Yuks

dob: 31.07.2011
sire: Multatuli Zhevel It May Pillow
dame: Tim Spirit Paloma Picasso
owner: Ashikhmina M. /v. Krasnotouransk, Krasnoyarsk Territory/
     
  Duvinal Yugo Yuks
   
 
PedigreePuppies