Duvinal Kventin Koks

Duvinal Kventin Koks

dob: 12.11.2009
sire: Natur Me Beit Ha'Maayan
dame: Malagris Tiarela Tiara
owner: Novikova S.V. /Moscow/
     
 
Pedigree Puppies
     
  Duvinal Kventin Koks
     
  Duvinal Kventin Koks Duvinal Kventin Koks